Kosten psychotherapie

 

Vergoeding Basispakket

Psychotherapie valt onder de verzekerde zorg van het Basispakket en wordt in veel gevallen nog steeds grotendeels door de zorgverzekering vergoed. De ontwikkelingen in de zorgverzekeringen gaan zeer snel en verschillen per behandeling en per verzekeraar. Per begin 2016 betekent in de meeste gevallen dat behandelingen bij mij vergoed worden indien je een verwijzing van de huisarts hebt voor psychotherapie binnen de gespecialiseerde GGZ. Wat betreft vergoedingspercentages bestaan er echter grote verschillen tussen verzekeraars. Ik adviseer u daarom om ook altijd bij uw zorgverzekeraar na te gaan wat uw rechten zijn. Zie ook de Clientenfolder van de LVVP (www.lvvp.info)

 

Zorgverzekeringen 2018

De verzekerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is sterk in beweging. Verzekeraars en overheid hebben besloten dat de gespecialiseerde GGZ beperkt moet worden en zetten actief in op (zeer) kortdurende behandelingen in de basis-GGZ bij huisarts of Riagg. Om dit te bereiken hanteren verschillende verzekeraars zeer nadrukkelijk beperkte vergoedingspercentages en omzetplafonds voor behandelaars, waardoor patienten in de praktijk lang niet altijd een vrije keus meer hebben bij wie ze in behandeling gaan: als het plafond bereikt is, moet de patient naar een andere behandelaar worden verwezen. Ongeacht de ruimte in de praktijk. Dit speelt versterkt bij naturapolissen en zogenaamde "budgetpolissen". Informeer u daarom goed bij uw verzekeraar!

Bovendien stellen de meeste verzekeraars verplicht dat informatie over klachten van patienten en effecten van de behandeling worden gerapporteerd voor vergelijkingsstudies aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). 

Ik heb daarom niet met alle verzekeraars meer contracten. Per 1 januari 2018 heb ik contracten met de volgende verzekeraars:

  • Caresq, namens Promovendum, National Academic en Besured
  • De Friesland
  • DSW en door haar vertegenwoordigde labels
  • Multizorg VRZ- contracteert namens: ENO (Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, Zorgdirect), ONVZ (ONVZ, PNOzorg, VvAA zorgverzekering) en Zorg en Zekerheid.

Maar ongeacht de zorgverzekering bent u altijd bij mij welkom! De soort zorgverzekering kan alleen wel medebepalend zijn voor de hoogte van de vergoeding door uw verzekeraar, en voor uw eigen bijdrage. Informeer uzelf dus goed.  

  

Tarieven en vergoeding

De vergoeding wordt bij verzekerde zorg altijd gebaseerd op zogenaamde Diagnose-Behandel Combinaties (DBC's). DBCs hanteren een minimum en maximum behandeltijd voor een vast tarief. Het gemiddelde tarief komt op circa 130 Euro per uur uit. Bij langere behandelingen binnen dezelfde DBC wordt dit lager, bij kortere behandelingen wordt dit hoger. Zie hiervoor informatie van  Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bij het sluiten van een DBC ontvangt u of uw zorgverzekeraar een factuur, die via het factureringsbureau VCD verstuurd wordt. Als u deze factuur zelf ontvangt, dient u ook zelf te betalen en kunt de factuur vervolgens voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar indienen. In dat laatste geval blijft u overigens wel verantwoordelijk voor de volledige betaling.

Voor niet-verzekerde zorg en zelfbetalers hanteer ik een vast tarief van 90 Euro per behandelsessie. 

Het is verstandig om vooraf bij uw zorgverzekeraar na te gaan of, en tot welk deel, zij de kosten van de psychotherapeutische behandeling vergoeden. Naturapolissen zullen in de regel een beperkter deel vergoeden dan een restitutiepolis en goed vergelijken loont. Restitutiepolissen worden tot dusverre nog door de meeste zorgverzekeraars aangeboden, als hoofdproduct of als alternatief naast een naturapolis. De restitutiepolis als hoofdproduct vindt u ondermeer bij ONVZ, VVAA, PNO en de Amersfoortse. Bij budgetpolissen dient u zelf goed na te gaan of vergoeding plaats vindt.

 

Kosten psychoanalyse

Psychoanalyses worden niet vergoed door zorgverzekeraars. De kosten bedragen 90 Euro per behandelsessie. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor fiscale aftrek bijzondere ziektekosten, waardoor u een aanzienlijk deel van de kosten van uw inkomen kunt aftrekken. Bovendien is in sommige gevallen financiele ondersteuning bij speciale fondsen mogelijk, en ik kan met u een betalingsregeling afspreken. Hiervoor kunt u met mij contact opnemen en dan kijken wij gezamenlijk naar de mogelijkheden.

 

Zelfbetalers

Het komt regelmatig voor dat patienten - ondermeer om privacy-redenen - ervoor kiezen om de kosten geheel zelf te betalen. In dat geval ontvangt u in principe maandelijks een factuur. Uw verzekeraar ontvangt van mij dan geen informatie over de behandeling en facturatie.

 

Privacy-verklaring

Bij declaraties bij zorgverzekeraars staat normaal de hoofd-DBC vermeld. Dit is zo landelijk geregeld. Als u hier bezwaren tegen hebt, hebt u het wettelijk recht om een zogenoemde privacy-verklaring in te vullen en te ondertekenen. In dat geval wordt de hoofd-DBC niet aan de zorgverzekeraar verder gegeven. U geeft dit het beste gelijk bij de intake aan.

 

Vaste behandeluren en No-show beleid

Ik werk met vaste behandeltijden en reserveer therapietijd voor mijn patiënten. Deze tijd is voor u en u ontvangt dus altijd een rekening voor deze tijd. Uw behandeling is gebaat bij continuiteit en regelmaat en dat betekent dat lange onderbrekingen niet wenselijk zijn en dat vakanties zo goed mogelijk afgestemd moeten worden met de praktijkvakanties. Deze zijn afgestemd op de regionale schoolvakanties. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om de schoolvakanties te volgen, kunt u in overleg met mij maximaal 3 weken buiten de schoolvakanties aanvragen. U ontvangt ca. 2x per jaar een overzicht van de praktijksluitingen.

In het geval dat u een uur afzegt of niet verschijnt, geldt dit als een no-show. Een no-show kan niet als behandeluur bij de zorgverzekering gedeclareerd worden, u zult dit uur dus zelf moeten betalen. 

 

Kort samengevat: 

  • Het behandeluur is voor u en staat vast gereserveerd.
  • U houdt met uw eigen vakantieplanning rekening met de praktijkvakanties. U kunt - vooraf - maximaal 3 extra weken voor vakantie aanvragen.
  • Niet gebruik maken van de afgesproken vaste behandeltijd is een no-show, de kosten hiervoor bedragen 90 Euro.